Başvuru

Başvuracak adayların en geç  8 Mayis 2022 tarihine kadar ilişikteki formu doldurmaları ve tarafımıza iletmeleri rica olunur.

Şeçim Kriterleri:

  • Adayın çalışma alanının, bilimsel hedeflerinin ve geçmiş deneyimlerinin kurs kapsamında ele alınan konulara olan yakınlığı.

  • Programlama ve istatistiksel yazılım dillerine hakimiyet.

  • Benzer çalıştaylara/kurslara/seminerlere katılım (ilk defa katılanlara öncelik verilecektir).

  • Farklı Üniversiteler arası denge ve çeşitlilik 

  • Kadın/erkek sayısı ve çalışma alanı (Biyoloji/Biyoinformatik) kapsamında denklik.

  • Yüksek lisans, doktora öğrencilerine öncelik verilecektir.